BOGEN

Når et familiemedlem drikker, er hele familien ramt. Det har massive konsekvenser for de børn, som vokser op i en familie, hvor alkoholmisbrug er blevet en del af hverdagen. Hvad gør det ved et barn at skulle navigere i en verden af druk? Hvordan håndterer man livet som voksen, når man ikke har fået lov til at leve et helt barneliv?

Denne bog er skrevet til dig, som var et af de børn.

Vi, der er vokset op med alkoholproblemet som en uigennemskuelig magtfaktor i vores barndomshjem, er blevet de såkaldte “voksne børn af alkoholikere”. Vores baggrund er aldrig helt magen til hinandens, men der er alligevel nogle tydelige fællestræk i de problemer, som vi senere i vores liv kommer til at opleve som invaliderende, psykiske kræfter i os.”

– Michael Falch, fra bogens forord.

Bogen henvender sig til voksne børn af alkoholikere. Sundhedspersonale, alkoholbehandlere, socialrådgivere og andre, som er i kontakt med personer med alkoholproblemer, vil også kunne bruge bogen. Bogen giver viden og forståelse for de sår, som efterlades hos børn og unge, der vokser op med forældre, der drikker, og den kan give ny inspiration til at tage bedre hånd om de voksne børns problemer.