ALKOHOLISME

Der findes ikke en egentlig definition på, hvad alkoholisme er, og hvad der virker imod alkoholisme. Vi drager derfor vores egne fortolkninger og skaber myter om, hvorfor nogle mennesker bliver alkoholikere, og hvorfor andre ikke gør.

Jenninekkurven

Alle undersøgelser viser dog, at alkoholisme er en sygdom, og at afhængigheden er bestemt af, om man er født med afhængighedsgenet. Dette gen er faktisk styrende for, om en person udvikler afhængighed eller ej. Nogle mennesker kan gå rundt med genet uden nogensinde at udvikle et afhængighedsforhold til alkohol. Mens andre meget hurtigt vil opleve, at alkoholen styrer deres liv.

Lige nu findes der officielt 632.000 børn, unge og voksne, som enten bor i en familie med misbrug, eller er vokset op i en familie med misbrug. Men tallet her er kun de registrerede tal. Det vil sige, at der er mange flere ødelagte familier end det, statistikken viser.

En forfejlet frihedstrang

Vores identitet som danskere har dybe rødder i det at kunne drikke. Vikingeåndens massive druk kombineret med 1960’ernes velfærd og vin hver dag har skabt en kultur af druk. Og ingen lyseslukkere skal komme og fortælle os, at det må vi ikke. Det er mere vigtigt for os at få lov til at drikke, end det er, at en masse børn kommer til at lide under denne forfejlede frihedstrang.

Det er nemt at drikke i Danmark, det er nemt at blive alkoholiker, og alt for mange familier lider under det.